מערכת סוכנים ומדריכים

בקשה לרישום סוכן – הקרן למורשת הכותל המערבי

סוכן יקר,

אנו מודים לך שפנית אלינו על מנת להסדיר את מעמדך כסוכן מן המניין בקרן למורשת הכותל המערבי.

בכדי שנוכל לבחון את בקשתך, אנא פעל בהתאם להנחיות הבאות:

  1. יש למלא את כל השדות בטופס זה.
  2. יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים – מופיעים בהמשך הטופס.
  3. הסכם סוכנים – יש להוריד את הסכם הסוכנים החדש של הקרן למורשת הכותל המערבי, לקרוא את תוכנו, לחתום בתחתית כל עמוד ובסופו, לסרוק ולהעלות אותו כקובץ מצורף. להורדת הסכם הסוכנים – לחץ כאן
  4. יש לשלוח בדואר רשום המחאת ביטחון – כמופיע בגוף ההסכם.

לאחר בחינת בקשתך והמסמכים המצורפים, יועבר אליך דוא”ל רשמי עם אישור על קבלתך כסוכן מן המניין בקרן למורשת הכותל המערבי. בטרם קבלת אישור רשמי חתום, לא ניתן יהיה לבצע הזמנות כסוכנים אלא במתכונת רגילה.

מובהר בזאת כי אין הקרן למורשת הכותל המערבי מתחייבת לקבל כסוכן מן המניין את מגישי הבקשה.

שימו לב- ניתן להגיש בקשה במידה ויש לסוכנות רישום התאגדות כחברה/ רישום עמותה (עוסק פטור/ מורשה לא נכלל)

התנאים המלאים והמפורטים, מחרי סוכן ונהלי עבודה – מפורטים בהסכם.

אנו מאחלים המשך עבודה משותפת ופורייה,

בברכה,

צוות המחלקה ללקוחות אסטרטגיים ומכירות

הקרן למורשת הכותל המערבי

הגשת הבקשה לרישום סוכן